Osim dinamičkih i video reklama - nudimo Vam i izbor statičnih reklama - reklama koja se sastoji od jedne slike  sa tekstom. Cilj reklama je da privuče pažnju bez mnogo opterećivanja kupca sa gledanjem sadržaja - jednostavno potencijalni kupac vidi reklamu i privuče ga ono što se nalazi na njoj - popust, ekstra cena, super akcija i sl.

Premda su ovi šabloni rađeni za društevne mreže, može se napraviti i reklama za časopis ili web sajt a može od ovih šablona da se napravi flajer.

Rekama se radi po dole prikazanim šablonima s tim što se na ovom šablonu može sve promeniti - tekst, boja, font, slika.... Moguće je i da kombinujete elemente sa različitih šablona kako bi dobili novu reklamu.

Izdrada reklama se vrši u okviru SEO paketa i to:

seo 150m  seo 300m

Neke od reklama:

 reklama 1  bele kocka 150

 Reklama broj 1

šarena reklama koja privlači pažnju svojim bojama -  sa mogućnošću promene boje, teksta i fonta. Sve može da se promeni kako bi odgovarala Vašim potrebama. Posetilac brzo može da vidi šta se nudi i koja je cena bez potrebe da se muči oko traženja detalja.

 reklama 2  

Reklama broj 2

šarena reklama sa mogućnošću promene boje, teksta i fonta. Sve može da se promeni kako bi odgovarala Vašim potrebama. Posetilac brzo može da vidi šta se nudi i koja je cena bez potrebe da se muči oko traženja detalja.

Reklami je dodat popust koji ide preko slike


 reklama 3    

Reklama broj 3

Prosta i jasna reklama bez mnogo detalja sa lako čitljivim slovima. Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama 3a    

Reklama broj 3a crno bela

Prosta i jasna reklama bez boje i bez mnogo detalja sa lako čitljivim slovima. Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama 4    

Reklama broj 4

Jasna reklama sa malo detalja i porukom koja brzo dospeva do postioca koji gleda ovu reklamu.
Naslov koji pleni, opis i adresa sajta koji treba posetiti uz nasmejanu devojku koja pokazuje na sajt.

 reklama 5    

Reklama broj 5

Prosta i jasna reklama sa zlatnom pozadinom koja ukazuje na određenu akciju (tri po ceni dva proizvoda) . Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama 6    

Reklama broj 6

Prosta i jasna reklama u formi teksta dva lica gde jedno lice informiše drugog o nekoj akciji ili popustu .

Sve je podložno promeni - boja pozadine, tekst,  vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama 7  

 

Reklama broj 7

Prosta i jasna reklama za tri proizvoda (može i više a može i manje proizvoda) na pozadini čija se boja može promeniti

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama8  

Reklama broj 8

Kombinacija 3 boje - žuta, plava i roze  sve je jasno i pregledno - informacija o proizvodu, cena i adresa sajta.

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 9  

Reklama broj 9

Crno bela reklama sa proizvodom koji je u boji (kako bi se istakao proizvod).

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 10  

Reklama broj 10

Šareno i  pregledno - informacija o proizvodu, cena i adresa sajta.

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama11  

Reklama broj 11

Pozadina sivo srbrna - cena, slika proizvoda i akcija su istaknuti da bi se lakše videli

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama12  

Reklama broj 12

Plava pozadina i žuta slova informacija o proizvodu, cena i adresa sajta.

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 13  

Reklama broj 13

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 14  

Reklama broj 14

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 15  

Reklama broj 15

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama16    

Reklama broj 16

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama17    

Reklama broj 17

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama18    

Reklama broj 18

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama19    

Reklama broj 19

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama20  

Reklama broj 20

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 21  

Reklama broj 21

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 22  

Reklama broj 22

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

relama23  

Reklama broj 23

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 24  

Reklama broj 24

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama 25  

Reklama broj 25

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama26  

Reklama broj 26

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama27  

Reklama broj 27

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama28  

Reklama broj 28

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama29

 

Reklama broj 29

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama30  

Reklama broj 30

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama31  

Reklama broj 31

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama32  

Reklama broj 32

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama33  

Reklama broj 33

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama34  

Reklama broj 34

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama35  

Reklama broj 35

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama36  

Reklama broj 36

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama37  

Reklama broj 37

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama38  

Reklama broj 38

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama39  

Reklama broj 39

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama40  

Reklama broj 40

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama41  

Reklama broj 41

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama42  

Reklama broj 42

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama43  

Reklama broj 43

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama44  

Reklama broj 44

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama45  

Reklama broj 45

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama46    

Reklama broj 46

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama47    

Reklama broj 47

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama48    

Reklama broj 48

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 reklama49    

Reklama broj 49

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama50    

Reklama broj 50

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama51  

Reklama broj 51

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama52  

Reklama broj 52

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama53  

Reklama broj 53

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama54  

Reklama broj 54

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama55  

Reklama broj 55

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama56    

Reklama broj 56

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama57    

Reklama broj 57

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama58    

Reklama broj 58

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama59    

Reklama broj 59

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama60    

Reklama broj 60

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama61  

Reklama broj 61

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama62  

Reklama broj 62

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama63  

Reklama broj 63

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama64  

Reklama broj 64

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama65  

Reklama broj 65

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama66  

Reklama broj 66

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama67  

Reklama broj 67

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama68  

Reklama broj 68

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama69  

Reklama broj 69

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama70  

Reklama broj 70

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama71  

Reklama broj 71

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama72  

Reklama broj 72

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama73  

Reklama broj 73

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama74  

Reklama broj 74

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama75  

Reklama broj 75

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklame76  

Reklama broj 76

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklame77  

Reklama broj 77

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklame78  

Reklama broj 78

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklame79  

Reklama broj 79

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklame80  

Reklama broj 80

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama81  

Reklama broj 81

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama82  

Reklama broj 82

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama83  

Reklama broj 83

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama84  

Reklama broj 84

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama85  

Reklama broj 85

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama86  

Reklama broj 86

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama87  

Reklama broj 87

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama88  

Reklama broj 88

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama89  

Reklama broj 89

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže

reklama90  

Reklama broj 90

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama91  

Reklama broj 91

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama92  

Reklama broj 92

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama93  

Reklama broj 93

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama94  

Reklama broj 94

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama95  

Reklama broj 95

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama96  

Reklama broj 96

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama97  

Reklama broj 97

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama98  

Reklama broj 98

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama99  

Reklama broj 99

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

reklama100  

Reklama broj 100

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna reklama za društvene mreže.

 

 

Cena izrade je 1.000 dinara + PDV

Rok izrade 1-2 dana. Potrebno je da nam dostavite fotografije (možete slikati proizvod mobilnim telefonom na beloj pozadini) i tekst koji bi želeli da bude na reklami. Takođe, izaberite broj reklame iz priloženih da bi smo imali smernice prilikom izrade šta želite.

Možete preko sledeće kontakt forme da poručite izaradu reklame:

Loading...