Izrada reklama - objava za socijalne mreže (Facebook i Instagram) nikada nije bila lakša.Ispred Vas se nalazi modeli reklama - objava za društvene mreže, izaberite tip i dostavite nam fotografiju proizvoda i tekst koji bi trebao da stoji u reklami (tekst, cena, akcija i sl.).

Napomena: Sve reklame prikazane na strani objave za društvene mreže mogu da se animiraju prema vašoj želji. Dovoljno je da odaberete reklamu i da pošaljete tekst i sliku proizvoda.

   bele kocka 150

Reklama broj 1

Jedan proizvod - ivice reklame su zaobljene - boja plava. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete proemeniti boju pozadine kao i da reklama nema zaobljene ivice. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

     

Reklama broj 2

Dva (a može i više) proizvoda na jednoj objavi. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete proemeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

      

Reklama broj 3

Tri proizvoda na jednoj objavi sa cenama bez detalja. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

       

Reklama broj 4

Tri proizvoda na jednoj objavi sa cenama bez detalja. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

       

Reklama broj 5

Tri proizvoda  tri scene - uvod, glavna scena i scena sa logoom i sajtom. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

       

Reklama broj 6

Jedan proizvod na jednoj objavi  bez detalja. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Rok za izradu 1-2 dana.

       

Reklama broj 7

Animirana pozadina - tri proizvoda u sredini sa muzikom i adresom web sajta. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Rok za izradu 1-2 dana.

       

Reklama broj 8

Jedan proizvod sa adresom sajta i tekstom ispod. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Rok za izradu 1-2 dana.

    

Reklama broj 9

Jedan proizvod na jednoj objavi bez detalja (mogu se naravno dodati). Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže prema potrebi a muzika se može izbaciti ili promeniti.

Rok za izradu 1-2 dana.

    

Reklama broj 10

Tri proizvoda na jednoj objavi sa cenama bez detalja. Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 11

Jedan proizvod sa cenom, opisom i adresom sajta.  Prilagođena za prikazivanje na Facebook i Instagram platformi.

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 12

Tri boje - jedan proizvod opis i cena. Sve je podložno promeni na ovoj reklami - postoji i statična reklama koju možete videti na ovom sajtu

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 13

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 14

 

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 15

 

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 16

 

Možete promeniti boju pozadine. Trajanje može biti duže a takođe može se staviti neka muzika.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 17

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 18

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 19

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 20

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 21

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 22

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 23

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 24

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

Reklama broj 25

 

Možete promeniti sve elemente na ovoj reklami. Trajanje može biti duže odnosno kraće shodno vašim željama a muzika je opciona.

Rok za izradu 1-2 dana.

 

 Izrada ovih reklama vrši se u okviru nekog od SEO paketa:

seo 150m seo 300m

 Potrebno je da nam dostavite fotografije (možete slikati proizvod mobilnim telefonom na beloj pozadini) i tekst koji bi želeli da bude na reklami. Takođe, izaberite broj reklame iz priloženih da bi smo imali smernice prilikom izrade šta želite.

 

Važna napomena:

Imajte na umu da reklama ne može dugo trajati već da je poželjno da ima između 5 i 10 sekundi jer toliko traje pažnja gledaoca tako da se u to vreme mora "ugurati" sadržaj koji će privući pažnju da se sajt poseti ili napravi trgovina. Sve preko 10 sekundi je neproduktivno ali vam možemo uraditi da reklama traje i duže