Nudimo Vam mogućnost da Vam se izrade vizit karte po unapred pripremljenom dizajnu. Vi birate dizajn i šaljete nam podatke (ime prezime, telefon, adresa, naziv firme, logo....) a sa naše strane se ti podaci unesu u izabrani šablon a potom se i odštampaju.

 vizit 1  bele kocka 150

Vizit karta 1

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 
 vizit 2    

Vizit karta 2

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 3    

Vizit karta 3

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 4    

Vizit karta 4

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 5    

Vizit karta 5

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 6    

Vizit karta 6

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 7    

Vizit karta 7

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

 vizit 8    

Vizit karta 8

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

vizit 9  

Vizit karta 9

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina

vizit 10  

Vizit karta 10

Sve je podložno promeni - tekst, položaj slova, vrsta fonta.
Jednostavna i efikasna vizit karta na kojoj dominira bela pozadina